search error_outline

Trygghet och trivsel

Hela vår förskola präglas av trygghet och väldigt god trivsel. Grunden för detta ligger i ett bra samarbete med våra föräldrar, dagliga rutiner och gemensamma regler för hur vi behandlar varandra.

Vi arbetar utifrån ett forskningsbaserat material som heter Start/Stegvis. Där får barnen möjlighet att utveckla sin sociala och empatiska förmåga; lära sig hantera sina känslor och att läsa av andra människors reaktioner.

På vår förskola är miljö och material tillgängligt och utnyttjas väl i lärprocessen. Vi lyssnar på barnen i deras lekar, låter dem komma med förslag och anpassar samlingar och aktiviteter så att barnens kreativitet får sitt utlopp.