Språk och matematik

Språk

Vi har stort fokus på att alla barn ska utveckla ett rikt språk och kunna använda det i samspel med andra. I alla situationer under dagen utvecklas språket och pedagogerna förstärker och förtydligar språkutvecklingen i olika situationer. I leken finns stora möjligheter till språkutveckling bland annat genom rim, ramsor, musik, sång, sagor och berättelser och olika former av samtal. Genom språket upplever och förstår vi vår tillvaro, uttrycker våra känslor och samspelar med andra människor.

Matematik

Matematik finns i vår omgivning, överallt. Vi leker fram matematiken genom att rimma och ramsa, sjunga, leka och spela spel. Vi utformar våra miljöer kring matematik så att barnen kan utveckla sin förmåga att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar. I lärmiljön har vi ett urval av material där barnen tränar sig på att sortera, se mönster och spela spel. I både vardagliga situationer och planerade projekt utmanar vi barnen i deras frågor, barnen lär genom att få försöka, undersöka, uppleva och dra egna slutsatser.