Rikt språk på ett lekfullt sätt

På våra kommunala förskolor i Ödåkra har vi valt att satsa extra på språket.

Språket är grunden till allt lärande tycker vi på de kommunala förskolorna i Ödåkra. Just därför har vi valt att arbeta gemensamt med olika språkaktioner i syfte att stärka barnens läs- och berättarlust samt utveckla deras språkliga förmågor.

Språkaktionens vision är:

Skapa berikande möten för livet i böckernas magiska värld.

Förskolorna i Ödåkra har en språkutvecklingsgrupp bestående av representanter från förskolorna som har ansvar för de olika språkaktionerna. Pedagogerna har en betydelsefull roll att redan i förskolan stötta, uppmuntra och prata om vikten med böcker. Barnens glädje, tankar och idéer är viktig input och deras delaktighet leder arbetet med språkaktionerna framåt.

En glad språkutvecklargrupp. Från vänster: Pia-Lotta, Katarina och Susse.

Vi startar och avslutar alltid våra språkaktioner på ett roligt sätt för alla förskolorna i hela området. Som avslut ger pedagogerna tillbaka till barnen vad de har arbetat med under året. En filmgala på biografen Röda Kvarn, sagofest och utställning på Stadsbiblioteket i Helsingborg är några exempel på våra festligheter.

För oss är det viktigt att både barn, föräldrar och pedagoger känner glädje och delaktighet i språkarbetet på våra förskolor.

Hur det går med språkaktionen går att läsa mer om på pedagogsajten Familjen Helsingborg.