På avdelningen

Vi har ett tematiskt arbetssätt vilket innebär att vi, utifrån barnens intresse arbetar med ett ämne under en viss tid. Tillsammans med barnen utforskar och prövar vi detta ämne på olika sätt och med olika uttrycksmedel. Det kan vara skapande, läsa böcker, dansa och så vidare. 

På en reflektionsvägg/reflektionspärm dokumenterar vi det barnen har gjort och upplevt och även hur man har kommit fram till olika fakta. Denna dokumentation används också för att reflektera över lärandet tillsammans med barnen. Allt arbete i förskolan kopplas till våra mål och våra styrdokument.