Lärmiljön

Med rum som ger möjlighet till utforskande och med bilder på de olika rummen görs barnen medvetna om att de kan välja vilket rum de vill använda för sitt utforskande. I rummen hittar barnen olika pedagogiskt material som de  fritt kan utforska och lära av. Detta kallar vi för ”Barnens val”. 

På vår förskola är miljö och material tillgängligt och utnyttjas väl i lärprocessen. Vi lyssnar på barnen i deras lekar, låter dem komma med förslag och anpassar samlingar och aktiviteter så att barnens kreativitet får sitt utlopp.

Hela vår förskola präglas av trygghet och väldigt god trivsel. Grunden för detta ligger i våra dagliga fasta rutiner och gemensamma regler för hur vi behandlar varandra.

Barnens lärprocesser synliggörs i en portfolio för det enskilda barnet, i en reflektionspärm för gruppen, på reflektionsväggen för barn och föräldrar, genom barnens bilder på väggarna, bildspel och i den dagliga verksamheten i form av diskussioner och samtal. Portfolion är uppbyggd efter vår värdegrund  ”Jag kan – jag vill – jag vågar”