search error_outline

Så arbetar vi

Vi har ett tematiskt arbetssätt vilket innebär att vi, utifrån barnens intresse arbetar med ett ämne under en viss tid.

Tillsammans med barnen utforskar och prövar vi detta ämne på olika sätt och med olika uttrycksmedel. Det kan vara skapande, läsa böcker, dansa och så vidare.

Med rum som ger möjlighet till utforskande och med bilder på de olika rummen görs barnen medvetna om att de kan välja vilket rum de vill använda för sitt utforskande. I rummen hittar barnen olika pedagogiskt material som de fritt kan utforska och lära av. Detta kallar vi för ”Barnens val”.

På en reflektionsvägg/reflektionspärm dokumenterar vi det barnen har gjort och upplevt och även hur man har kommit fram till olika fakta. Denna dokumentation används också för att reflektera över lärandet tillsammans med barnen. Allt arbete i förskolan kopplas till våra mål och våra styrdokument.

Språk

Vi har stort fokus på att alla barn ska utveckla ett rikt språk och kunna använda det i samspel med andra. I alla situationer under dagen utvecklas språket och pedagogerna förstärker och förtydligar språkutvecklingen i olika situationer. I leken finns stora möjligheter till språkutveckling bland annat genom rim, ramsor, musik, sång, sagor och berättelser och olika former av samtal. Genom språket upplever och förstår vi vår tillvaro, uttrycker våra känslor och samspelar med andra människor.

Matematik

Matematik finns i vår omgivning, överallt. Vi leker fram matematiken genom att rimma och ramsa, sjunga, leka och spela spel. Vi utformar våra miljöer kring matematik så att barnen kan utveckla sin förmåga att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar. I lärmiljön har vi ett urval av material där barnen tränar sig på att sortera, se mönster och spela spel. I både vardagliga situationer och planerade projekt utmanar vi barnen i deras frågor, barnen lär genom att få försöka, undersöka, uppleva och dra egna slutsatser.

Digitala verktyg

På förskolorna i Ödåkra jobbar vi mycket med digitala verktyg. I filmen kan du se hur vi tänker kring de olika verktygen, hur vi gör och varför.