search error_outline

Om oss

Med positivt bemötande, engagemang och delaktighet arbetar vi för att alla barn på Tuvehagens förskola i Ödåkra ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt, att upptäcka och lära av sin omgivning och i samspel med andra. 

Tuvehagens förskola är en kommunal förskola som är belägen i ett radhus i utkanten av Ödåkra. Förskolan är fördelad på två avdelningar, en med barn i åldrarna 1-3 år och en med barn i åldrarna 3-5 år. På förskolan finns cirka 35 barn och 7 pedagoger. Förskolan har en stor fin utemiljö och även närhet till både skog, grönområden, lekplatser och bibliotek. Lokalerna inne är ljusa och funktionella.

Hög kvalitet

Vi är förskola med jämn och hög kvalitet. Det syns i mätningar från både externa granskare och våra egna föräldrar. Några av förskolans styrkor är:

  • Pedagogernas positiva förhållningssätt till barnen och sitt eget arbete
  • Pedagogernas förmåga att skapa inspirerande lärmiljöer
  • Pedagogernas förmåga att synliggöra och levandegöra uppdrag och mål
  • Förskolans tydliga organisation
  • Förskolans tydliga ledning och effektiva resurshantering

Våra förskolor och skolor i Ödåkra

Ödåkra är en liten ort utanför Helsingborg som har cirka 5000 invånare med landsbygden, Fleninge och Väla by. I området finns våra två kommunala grundskolor, Gläntanskolan och Svensgårdsskolan, med elever i åldrarna 6-16 år.

Vi har även fem kommunala förskolor i Ödåkra – Sagoträdets förskola, Snöbollsgatans förskola , Tuvehagens förskola och Vintergatans förskola. Tillsammans har vi utformat en pedagogisk plattform som genomsyrar alla våra förskolor, där vi tydliggjort vår gemensamma barnsyn, kunskapssyn och pedagogroll.

Våra förskolor och skolor arbetar utifrån Helsingborgs stads skolors gemensamma vision och värdegrund, för att alla barn ska lyckas. Totalt har vi cirka 850 barn från 1-16 år.